Stručně o projektu RumRock

RumRock je doslova libový projekt. Jeho tvůrcem je SEO specialista Pavel Ungr, se kterým jsem za několik posledních let realizoval už spoustu webů. Jste li fanoušek rumů jako já, tak RumRock je přesně pro vás. Pavel rozebírá nejen samotné rumy, ale i třeba bary. Navíc pořádá spoustu rumových akcí, v aktuální covidové době i online.

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit nadstandardní blog v exkluzivním grafickém kabátu. Články se tam jen hrnou a celý web postupně vylepšujeme.

Provedené práce

  • Grafický návrh
  • Kódování
  • Nasazení na Wordpress
  • Programování vlastních funkcí
  • Testování
  • Rozšiřování

Pavel Ungr


S Tomá­šem spo­lu­pra­cuji již delší dobu. Vytváří na základě mých poža­davků gra­fické návrhy webů nebo HTML/CSS či Wor­d­Press šab­lony. Zau­jala mě jeho práce na jed­nom komu­nit­ním pro­jektu a od té doby jsem věděl, že práci tohoto člo­věka chci mít na svých pro­jek­tech. A to zejména proto, že pro své kli­enty chci to nej­lepší. Tomáš kli­en­tovi naslou­chá a snaží se poznat to, co kli­ent opravdu potře­buje. Jako gra­fik je velmi kre­a­tivní, má cit pro myš­lenku webu a roz­hodně je to člo­věk, s kte­rým spo­lu­pra­cuji rád a roz­hodně bych jeho práci rád doporučil.


Prohlédněte si web naživo zde

www.rumrock.cz