Zpět na všechny reference

Reference od Preparacezvirat.cz

Preparacezvirat.cz


Pro tvorbu webu k mé netradiční činnosti jsem vyžadoval osobní přístup a naslouchání mým představám při návrhu i realizaci. Jelikož tyto požadavky studio Tomáše Ševčíka splňuje na maximum, vznikl web absolutně dle mých představ a přání. Naši spolupráci jsme začali již v roce 2013 a plánuji v ní pokračovat i nadále.