Stručně o projektu Richard Jaroněk – Unique Nature

Rekonstrukce internetové prezentace projektu Unique Nature cestovatele Richarda Jaroňka byla již od začátku velmi zajímavá – jak vypracování moderního, africky-laděného designu stránek, tak naplňování webu pestrým obsahem. Dalším požadavkem klienta byla například implementace menšího e-shopu, anglická jazyková mutace stránek, či (pro fotografa neodmyslitelná) dynamická fotogalerie.

Provedené práce

  Dynamická galerie   Implementace internetového obchodu   Jazyková mutace stránek   Naplnění webu obsahem   Zajištění webhostingu   Design na míru   Nakódování a nasazení na redakční systém

Richard Jaroněk - cestovatel a fotograf:

„Pat­řím mezi velmi zane­prázd­něné lidi, kteří půl roku tráví mezi lety, zahra­nič­ními cestami a psa­ním textů do novin a časo­pisů. O to mi bylo pří­jem­nější, že jsem při tvorbě nového vzhledu mých webo­vých strá­nek pře­dal jen základní před­stavu, která byla do reálné podoby pře­tvá­řena s pro­fe­si­o­nál­ním pří­stu­pem a nápa­dis­tostí. Čas je vymo­že­nost, kte­rou nemů­žeme plýtvat a proto oce­ňuji rych­lou výrobu.“

Prohlédněte si web zde

www.uniquenature.cz